Răspuns la replica domnului inginer Barla Zsolt, administratorul firmei Eventus Com Construct

7663

 

Având în vedere că, folosindu-se de dreptul la replică, domnul Barla răstălmăcește cele afirmate de mine într-o analiză nici pe departe exhaustivă a studiului făcut de firma dumnealui, mă văd nevoit să-i răspund punctual.

„ECC: In baza celor arătate mai sus, studiul reprezintă o lucrare fundamentată pe date concrete specifice, care răspunde la toate solicitările cerute de Primăria Municipiului Tg Mureș, punind la dispozitia Consiliului Local toate informațiile necesare pentru adoptarea unei hotărîri juste în privința administrării acestui serviciu.
Nu ne interesează pregătirea profesională și competența celor care au întocmit această analiză, dar în lipsa unor date concrete care să susțină afirmațiile dvs. , materialul pe care l-ați lansat în spațiul public vă poate aduce prejudicii de imagine.
Vă rugăm pe viitor, înainte de a face un demers, să aveți bunăvoința de a ne cere informații sau clarificări, ca o dovadă de conduită pentru un partid care apără valorile democratice.
Totodată mai menționăm faptul că SC EVENTUS COM CONSTRUCT SRL, nu are nici-o culoare politică și nu aparține nici unui grup de interes.”

PLZS2: Neavând pregătire juridică sau economică, nu m-am legat de aceste aspecte din studiu (deși aflasem între timp că sunt probleme și la aceste capitole). Am scos în evidență doar niște inadvertențe logice și matematice, domenii la care aș zice că am pregătire. In plus de 20 de ani sunt participant activ al traficului din oraș.

Vă mulțumim pentru grija purtată imaginii noastre. Analiza se referă la datele furnizate de Dvs și la alte date publice (am și indicat sursa respectiv pagina din studiu), mai concrete de atât nu puteau fi.

Am avut toată bunăvoința să cer informații de la Dvs dar, cum am menționat, studiul nu este semnat, pe site-ul Primăriei nu am găsit decât studiul fără anumite anexe, nici despre licitație, caiet de sarcini etc nu se găsește nimic. Din anexa 6 am aflat de firma Dvs și de adresa sediului. Cum am mai spus am căutat date despre firmă pe internet, pe rețele de socializare, dar nu am găsit absolut nimic. Bănuiesc că nu doreați ca în era digitalizării să vă trimit o scrisoare prin Poșta Română, suntem totuși în 2017!

Chiar nu mă interesează apartenența politică a firmei, pentru că în acest caz nu are nicio relevanță, vorbim de logică și de matematică.

Vă răspundem punctual la concluziile lansate de domnul Pápai László Zsolt, din partea Partidului Oamenilor Liberi.

P.L.Zs: Am analizat studiul privind parcările: indicatori fără justificare, cifre din burtă, calcule eronate.
Studiul e făcut astfel încât să reiasă că e mai bine ca parcările să fie concesionate, decât să fie trecute în administrarea Primăriei.
ECC: Așteptăm să publicați indicatorii justificați, cifre concrete și calculele corecte, de care probabil dispuneți.

PLZS2: Bănuiesc că nu doriți să refac studiul în locul Dvs, v-am enumerat o serie de greșeli din studiu, o să vi le repet în continuare

P.L.Zs.: Concluzii pe scurt
1. Se vede de la o poștă că acest studiu poartă amprenta Tracia Trade.
ECC: Tematica studiului ne-a obligat să apelăm la firma care a administrat acest serviciu, pentru a obține atît date financiar-contabile, cît și parametrii tehnici specifici, informații indispensabile pentru elaborarea studiului. Așa cum am arătat în deschidere, astfel de date ne-au fost furnizate și de instituția Primăriei. Este firesc să existe o astfel de culegere de date pentru realizarea unui studiu ancorat în realitate.

PLZS2: Nu m-am referit la datele obținute de la Tracia Trade ci la recomandările formulate în studiu care provin de la firma respectivă și sunt menite să crească profitul acestuia.

2. Din informațiile găsite, firma care a întocmit studiul nu are experiență în domeniu.
ECC: Sunt informații neverificate, nu am fost contactați de autorii acestui material, pentru a putea da lămuriri în acest sens.

PLZS2: Am căutat pe internet, nu am găsit nici o referire la vreun studiu de parcări realizat de firma Dvs. Văd că nu contestați veridicitatea informațiilor, doar că nu au fost cerute direct de la Dvs.

P.L.Zs.: 4. Măsurarea gradului de ocupare a parcărilor s-a efectuat într-o perioadă cu circulație redusă și fără prezența turiștilor în oras, în realitate gradul mediu anual de ocupare este mult mai mare.
ECC: În mod evident măsurătorile s-au făcut după contractarea studiului, evitîndu-se perioada sfârșitului de an și a primei decade din 2017, cînd foarte multe personae au fost în concediu. Activitatea normală în oraș a început luni 09 ianuarie, motiv pentru care considerăm că perioada aleasă pentru măsurători (09-20 ianuarie) este cea optimă. Gradul mediu anual de ocupare invocat de persoanele care critică studiul este un parametru statistic multianual, ce nu poate fi determinat în cadrul unui astfel de studiu. În mod cert, dacă măsurătorile s-ar fi făcut după data de 20 ianuarie, data la care concesionarul și-a încetat activitatea, procentele de ocupare ar fi fost mult mai mari, așa cum se constată și în momentul de față, deoarece lipsa unei taxe de parcare conduce la staționări de lungă durată. Așadar era esențial ca măsurătorile să se facă în timpul funcționării serviciului de administrare a parcărilor. Dacă persoanele care contestă, au făcut un studiu paralel, îi rugăm să prezinte date concrete, care să demonstreze cea ce se invocă, respectiv: “indicatori fără justificare, cifre din burtă, calcule eronate.”

PLZS2: Se pare că ați citit doar concluziile pe scurt, dați-mi voie să citez ceea ce am scris la acest capitol:

“În continuare găsim o analiză a gradului de ocupare a 65 de străzi din cele 89 incluse în perimetrul taxabil, majoritatea din zona 0 și 1 (tabel pag. 10-11). Această analiză s-a făcut prin 8-12 măsurători efectuate la fața locului, în perioada 9-20 ianuarie. Conform acestor măsurători ar rezulta un grad de ocupare cuprins între 51% și 95%. Trebuie să acceptăm aceste cifre, cu două observații: măsurătorile s-au efectuat într-o perioadă cu ninsori, când numărul mașinilor din trafic scade, iar în luna ianuarie numărul turiștilor prezenți în oraș tinde spre zero. În perioada verii, acest grad de ocupare creste cu siguranță.”

Mai exact cu care afirmație nu sunteți de acord? Că circulă mai puțini cu mașina în perioade cu ninsori sau că în ianuarie aproape nu sunt turiști în oraș?! Cu toate astea, v-am acceptat cifrele furnizate.

Nu am făcut studiu paralel, dar îmi mai amintesc de matematica de clasa a patra, adică media aritmetică a mai multor cifre nu poate fi mai mică decât cea mai mică dintre ele. În studiul Dvs este posibil și așa ceva.

P.L.Zs.: 5. Se calculează/folosește un indicator de risc al afacerii ridicol de mare – 80.40%.
ECC: Calcului indicatorului de risc este tratat detaliat în Capitolul 4.3
La elaborarea lui, firma a apelat la un specialist în domeniu, introducîndu-se indicatori de risc specifici activității, cum ar fi: reducerea semnificativă a locurilor de parcare, disfuncționalități în sancționarea contravenienților, deficiențe în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, implementarea procedurilor de comunicare a proceselor verbale de contravenție. Această valoare a riscului este una maximală, care include valoarea tuturor riscurilor cuprinse la capitolul 4.3.
Evident că funcție de factorii concreți pe perioada derulării activității, unii din acești factori pot să lipsească iar alții pot să nu aibă valoarea cuprinsă în analiză. Cu alte cuvinte procentul de 80,4% trebuie interpretat ca potențialul maxim de risc care poate să apară în situația în care toate riscurile cuprinse în studiu se materializează, și individual au valoarea maximă evaluată de noi. Pentru un cunoscător în materie, acesta este un fapt cunoscut.

PLZS2: În studiu Dvs operați cu această cifră de 80.4% ca și o certitudine, iar recomandarea ca serviciul să fie concesionat se bazează fix pe acest grad de risc halucinant. Dacă nu vă mai amintiți, vă citez:
“Diferenta dintre VNA-urile celor doua scenarii prezentate, de 14% nu poate sa justifice acceptarea unui grad de risc de 80.4% , ce ar putea sa afecteze veniturile realizabile in varianta delegarii directe;”
Si riscurile nu se însumează, “pentru un cunoscător în materie, acesta este un fapt cunoscut”

P.L.Zs.: 6  Estimarea veniturilor are la bază niște formule matematice corecte, suma obținută pare reală: 35.693.142,86 lei fără TVA.
ECC: Afirmațiile făcute în legătură cu suma de 35.693.142,86 lei, extrase din tabelul cu evaluarea veniturilor estimate pe 5 ani, sunt eronate, întrucît această sumă reprezintă o valoare absolută, ideală, care s-ar obține prin încasarea fiecărui minut din intervalul orar (8-17), pentru toate cele 4448 locuri de parcare, respectînd gradul de ocupare al parcărilor pentru fiecare zonă tarifară. Din analiza economico-financiară pe ultimii 3 ani a concesionarului, a rezultat, raportînd încasările acestuia la valoarea absolută explicată mai sus, că în nici-o lună gradul de încasare nu a depășit procentul de 20%.

PLZS2: Haideți să vedem dacă înțeleg bine ce afirmați. Să luăm de exemplu strada Revoluției unde pe 68 de locuri ați numărat 50 de mașini parcate (pagina 11 din studiu). 20%, după care se încasează venituri înseamna 10 buc. Adică din cele 50 de mașini parcate 40 nu au nici tichet, nici abonament și nici nu sunt amendate / nu-și plătește amenda?! Hai să fim serioși!

P.L.Zs.: 7. Autorul introduce o constantă nouă, fără absolut nicio explicație: TOTAL VENITURI ÎNCASABILE 32 %, drept urmare veniturile estimate scad la 11.421.806 lei.
ECC: Gradul de încasare de 32% introdus în studiu la Capitolul 4.2, are ca punct de referință procentul realizat de concesionar așa cum am prezentat mai sus, la care am propus o majorare de peste 50% , care va trebui atinsă de viitorul concesionar prin îmbunătățirea activității de control și sancționare. Acest indicator este parametru nou introdus în astfel de studii, pe care nu-l veți regăsi în nici un studiu de asemenea tip făcut anterior, fiind preluat din practica în domeniu din țările UE.

PLZS2: Repet, în studiu nu ați dat nicio explicație pentru această constantă, o folosiți pur și simplu.
În plus, la calculul redevenței utilizați printre altele constantele:
“Coeficient de creste rezultat prin imbunatatirea procedurilor de sanctionarea contravenientilor (C3)…C3=3.12%”
“Coeficient de crestere prin optimizarea activitatii de control al parcarilor (C4)…C4=5%”
Vă rog să mă lămuriți din aceste două creșteri de 5% și 3.12% prin ce procedeu matematic obțineți cei 50% pomeniți de Dvs mai sus? Sau își schimbă valoarea de la un capitol la altul în funcție de ce trebuie să rezulte din calcule?

P.L.Zs.: 9. Creșterea valorii redevenței/loc de parcare are la bază exclusiv scumpirea tichetelor și a abonamentelor, cu procente cuprinse între 50% și 186%, iar creșterea valorii redevenței încasate de Primărie are la bază dublarea numărului de locuri de parcare taxabile.
ECC: Informație eronată! În capitolul 5.8 se precizează clar, că prețul de referință pentru licitația de concesionare se exprimă în lei/loc parcare/an și are o valoare propusă de 201 lei față de 160,3 lei cît a fost în contractul anterior, respectiv se propune o creștere a redevenței cu 25,42% per loc/ parcare/ per an! Influența acestei creșteri provine într-o mica măsură din ajustarea tarifelor (6,96%), restul creșterii fiind generate de îmbunătățirea activității de administrare. În mod evident dacă Consiliul Local va aproba un areal mai mare de străzi pe care să fie aplicată taxa de parcare, valoarea absolute a redevenței va crește proportional. Prin studiu se propune un numar de 89 de străzi pe care să se aplice taxa de parcare, dar Consiliul Local împreună cu executivul vor hotărî în final străzile care vor intra în regim de taxare, urmînd ca funcție de aceasta să se stabilească numărul final de locuri de parcare și implicit valoarea totală a redevenței.

PLZS2: Vă copiez formula folosită în studiu:

“P ref = P actual x (C1+C2+C3+C4)+/- (160.3 x C5)

unde P actual = pretul actual al concesiunii exprimat in lei / loc parcare / an (160.3 lei)”

C1 reprezintă influența modificării tarifelor în zona 0 cu 50% adunat cu influența creșterii valorii abonamentelor.

Pentru prima valoare calculați un procent de 3.48% (corect), dar pentru a doua valoare obțineți tot 3.48% printr-un artificiu matematic.

Formula folosită este:

“Coeficientul de majorare mediu rezultat prin cresterea tarifelor la abonamente (C1), se calculeaza dupa formula X xY, si este de 3.48%

Unde

X = Venituri medii din abonamente (%)

Y = Cresterea medie a abonamentelor raportata la tarifele actuale”

X=42.3% , Y = 8.22%

Dvs propuneți în studiu următoarele creșteri ale valorilor abonamentelor:

  • abonamentul de o zi în zona 1 se scumpește cu 186%, de la 3,5 lei la 9 lei;
  • abonamentul pe 12 luni va fi de 500 de lei, în creștere cu 52% față de 330 lei, cât costă acum;
  • valoarea abonamentului lunar crește de la 27,50 lei la 46,70 lei (+70%)

Sunt extrem de curios ce fel de formulă magică ați aplicat la aceste creșteri de 52%, 70% respectiv 186% astfel încât să vă rezulte o medie de 8.22% ?!

De constantele C4 și C5 am amintit mai sus un pic…

Dacă am folosi valoarea corectă al tuturor acestor constante ar rezulta un preț interesant…

P.L.Zs:10. Se propune extinderea nejustificată a zonei taxabile, pâna la Cocosul de Aur, Unic și strada Nicolae Bălcescu.
ECC: Arealul propus pentru introducerea taxei de parcare are ca și criterii tehnice de includere, gradul de ocupare al parcărilor, grad determinat de măsurători directe în teren, așa cum este prezentat în capitolul 3.1. Acest areal este doar o propunere pe care administrația locală poate să o accepte sau să o modifice.

PLZS2: Repet, pentru zona taxabilă ați stabilit în studiu cinci condiții, dar propuneți o zonă care respectă doar una dintre cele cinci. Acum am înțeles, singurul criteriu de fapt este gradul de acoperire. Adică unde parchează destui, taxăm. Nu contează că se află la 2 km de Centru! Dvs afirmați că este doar o propunere, dar vă bazați toate calculele și concluziile pe aceste valori. Nu era mai simplu să faceti un studiu pe baza datelor concrete (nr locuri de parcare si redeventa/loc din 2016)?

P.L.Zs.:11. În studiu nu am găsit niciun cuvânt despre proiecte de viitor, de exemplu, construire de parcări sub/supraetajate, montarea unor sisteme de supraveghere video, înființare de parcari P+R etc.
ECC: Aspectele menționate de către autorii analizei, nu fac obiectul acestui studiu, nu au fost menționate nici în caietul de sarcini nici în proiectul tehnic aferent.

PLZS2: Nici propunerile de modificare a tarifului, a zonei taxabile, a stabilirii condițiilor din caietul de sarcini etc nu ar fi trebuit să facă obiectul acestui studiu. Cel putin nu pe baza titlului.

P.L.Zs.: 12. Au existat în trecut nemulțumiri legate de activitatea firmei Tracia Trade și de nivelul scăzut al redevențelor încasate de municipalitate de pe urma concesionării activității de administrare a parcărilor, 500.000 lei/an, în condițiile în care, alte orașe obțin multe milioane anual din această activitate.
ECC: Faptul că redevența a fost mica s-a datorat faptului că , firma concesionară a administrat în ultimii ani ai contractului un număr de aproximativ 2311 locuri de parcare, față de 3119 contractate. Vis-à-vis de alte orașe cu milioane, vă rugăm să serviți exemple concrete și nu cifre din burtă.

PLZS2: Vă dau două exemple concrete, unul este din Oradea, unde bugetul local se îmbogățește anual cu peste 2 milioane de euro din administrarea parcărilor:

afasadfd

Cealaltă cifră interesantă provine de la Primăria Cluj:

“Veniturile totale înregistrate în anul 2016, din parkingul Moților au fost în sumă de 1.191.119,73 lei.” Parking Moților este o parcare supraetajată din centrul istoric al Clujului, cu 382 locuri de parcare și un tarif de 2.5 lei/oră.

Alte exemple nu vă dau, vă rog să vi le căutați singur. Dvs ați încasat peste 100 lei/pagina de studiu, eu însă mi-am sacrificat din timpul meu liber să vă semnalez greșelile.

P.L.Zs.: 13. Studiul dorește să ofere soluții la această problemă, dar creșterea sumelor încasate de Primărie se dorește a se obține exclusiv de la comunitate, prin extinderea zonei taxabile (de la 2.311 locuri la 4.448) și scumpirea tarifelor cu până la 186%, fără să-i ofere populației nimic în schimbul tarifelor majorate, nici măcar în perspectivă.
ECC: Argumentul major al finanțării si continuarii activității de administrare a parcarilor cu plata este necesitatea de a asigura un cadru legal prin care orice proprietar auto are dreptul de a avea acces la un loc de stationare in zona centrala a municipiului. Acest cadru a fost reglementat inca din anul 1999 prin HCL 220/ 25.11.1999 modificata si imbunatatita prin HCL 74 /2009
Situația care se poate observa în prezent, în care locurile de parcare sunt ocupate cu autovehicule ce staționează pe termene lungi, conduce la lipsa locurilor de parcare libere și generează aglomerarea traficului prin existența multor autovehicule aflate în mișcare doar pentru a găsi un loc de parcare.

PLZS2: Ce legătura are răspunsul Dvs cu ce am afirmat eu?

P.L.Zs.: Am aflat între timp că, totuși, în al 24-lea ceas s-a organizat o licitație pentru realizarea unui studiu de oportunitate privind concesionarea acestui serviciu.
ECC: Nu este rolul nostru să apărăm Primăria, dar dezinformarea dvs. atinge cote uriașe. Primăria Tg. Mureș a organizat un număr de 4 licitații, pînă s-a semnat contractul cu SC EVENTUS COM CONSTRUCT, prima avînd loc în luna octombrie, ultima pe 23 decembrie 2016. Atîta doar, că nici-o societate (somitate în domeniu) nu a acceptat să facă studiul la prețul oferit de către Primăria tg. Mureș.

PLZS2: Primăria trebuia să aloce mai mulți bani acestui studiu și trebuia să organizeze licitațiile în așa fel, încât să se asigure continuitatea administrării parcărilor. Se știa din 2009 când va expira contractul de concesionare.

P.L.Zs.: Suma prevăzută: 10.000 de lei. Foarte puțin pentru a putea elabora un studiu de o asemenea anvergură. Totuși, s-a găsit o firmă din oraș care a licitat și și-a adjudecat lucrarea. Să nu vă gândiți la o somitate în domeniul gestionării parcărilor. Este vorba despre Event Com Consulting SRL care, conform Ministerului Finanțelor, s-a înființat în septembrie 2014, are un singur asociat/administrator, nu are niciun angajat, iar cifra de afaceri pe tot anul 2015 a fost de 15.000 de lei. Conform aceluiași Minister, domeniul de activitate a acestei firme este: „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” (http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html, CUI: 33634918).
Am căutat pe internet, firma respectivă nu are site, nu este prezentă pe Facebook, dar am găsit o referire că s-ar ocupa de design interior. După cum v-am spus, nu este o somitate în domeniu, dar măcar lucrează ieftin.

ECC: Suma într-adevăr este foarte mică, costurile de elaborare a studiului au depășit valoarea contractului. Informația furnizată de dvs. privind cifra de afaceri și angajații datează din anul 2015, intru-cît nu v-ați ostenit să cereți informații actuale direct de la noi. Totodată domeniul de activitate pe care îl menționați este de fapt domeniul principal de activitate, pe lîngă acesta societatea are și domenii secundare de activitate, printre care și elaborarea de studii. Într-adevăr nu suntem o somitate în elaborarea de studii de parcări, dar cu această ocazie poate ne înșirați cîteva astfel de societăți, din moment ce se pare că sunteți cunoscător în acest domeniu.

PLZS2: Chiar m-am ostenit să aflu date despre firma Dvs, dar singurele gasite au fost cele de pe site-ul Ministerului Finanțelor. Mă repet, nu aveam cum să ajung la Dvs din moment ce nu sunteți prezenți în mediul on-line, iar studiul nu este semnat/asumat (vă rog să verificați pe site-ul Primăriei).
Să înțeleg că ați sponsorizat realizarea acestui studiu, că eu așa traduc fraza: “ costurile de elaborare a studiului au depășit valoarea contractului”

P.L.Zs.: Avem în față un document în format PDF de 92 de pagini, format din 14 capitole și șase anexe. Impresionant aș zice, dacă nu ar apărea primele probleme: studiul nu este semnat, nu apare nicăieri cine l-a întocmit. În plus, lipsesc anexele 1, 3 și 4.
ECC: Studiul a fost predat conform cerințelor caietului de sarcini cu scrisoare de înaintare, toate actele de semnat s-au semnat de către părți. Au fost predate toate cele 6 Anexe.

PLZS2: Eu am analizat ceea ce s-a publicat pe site-ul Primăriei, presupunând că este identic cu ceea ce ați predat Dvs.

 

Cu respect,

ing. Pápai László Zsolt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.