Regulamentul de gestiune a deșeurilor se contrazice încă din stadiul de proiect

5584

A fost publicat pe site-ul municipalității Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare al Municipiului Tîrgu Mureş. Acesta va fi supus dezbaterii și mai aprobării Consiliului Local, la următoarea ședință care va avea loc cel mai probabil undeva în cursul săptămânii viitoare. L-am parcurs și vom evidenția câteva prevederi din el, pe care le considerăm mai importante.

ART. 16
(1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip.
(2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deşeuri municipale, în pungi/saci de plastic de culori diferite, aferente fiecărui tip de deşeu sau de amestec de deşeuri, puse la dispoziţie contra cost de operatorul de salubrizare sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare. La gospodăriile individuale precolectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului.

Potrivit acestui articol, va trebui să cumpărați vrând-nevrând sacii de gunoi de la operatorul de salubritate. Ca să fie „gratis”, probabil se va merge pe includerea costurilor în factura mare. Practic îți alege operatorul de salubritate și sacul în care îți vei strânge acasă gunoiul.

ART. 17
(1) Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerinţelor şi specificului localităţii.
(2) În funcţie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

E vorba despre deșeurile care se colectează în coșurile de gunoi stadale. Să urmăriți vă rog acele recipiente închise cu capac, pe care deocamdată eu nu le-am văzut.

(3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor.
(4) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

La mine lângă bloc în fiecare săptămână, absolut negreșit, containerele de colectare se dovedesc insuficiente pentru perioada dintre colectări. Cu 2, 3, 4 zile înainte să vină mașina de gunoi, se strâng deja deșeuri în jurul pubelelor. Situația e una larg răspândită (a se vedea inclusiv foto), așa că e interesant de urmărit cum se va respecta noul regulament, având în vedere că operatorul va fi obligat să suplimenteze numărul de recipiente. Și mai interesant e de urmărit cum va reuși asta acolo unde se montează celebrele containere de 6.400 de euro/bucată.

ART. 22
(1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.
(2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. 

Cu noul regulament nu va mai fi permisă folosirea muncitorilor care colindă fiecare recipient și-l golește într-o utilitară cu remorca descoperită. Să știți doar dacă le mai vedeți după adoptarea regulamentului că ele nu sunt permise.

(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate.
(5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat pe o rază de 10 metri, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.
(6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

Vă plac aceste prevederi? Eu abia aștept să nu mai aud mașina de gunoi antică ce trezește pe toată lumea de pe traseul ei, muncitorii care trântesc containerele, le lasă murdare și împrăștiate, iar locul mizerabil în urma lor. Să știți doar că regulamentul zice altceva.

(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.
(3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului.

Asta apropo de aceleași mașini de gunoi pe care le știți. Sunt extrem de curios cum le vor schimba peste noapte ca să respecte aceste noi reguli.

ART. 45
(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, în coordonarea cărora funcţionează serviciile de salubrizare, stabilesc şi aprobă strategia de dezvoltare a acestora.
(2) Amplasarea şi înfiinţarea unui depozit de deşeuri, precum şi a staţiilor de transfer, se fac ţinând seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi de planurile regionale de gestionare a deşeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.
(3) Depozitele zonale de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va avea la bază abordarea regională a gestiunii deşeurilor.

De reținut că nici un depozit de deșeuri (fostele gropi de gunoi, așa cum sunt denumit uzual), nu pot să deservească sub 150.000 de locuitori. Deci Tîrgu-Mureș nu poate avea singur propriul depozit, indiferent în ce formă și soluție tehnică. Asta apropo de poveștile cu împachetat gunoi, construcții de rampe și alte soluții fanteziste de campanie electorală pe care le-am mai auzit și care ar putea reapărea.

ART. 55
(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

Suntem în secolul 21 și nicăieri, în niciun oraș civilizat din Europa prin care am trecut, n-am văzut măturători stradali, în schimb am văzut curățenie superioară celei de la Tîrgu-Mureș. Totuși, regulamentul de la Tîrgu-Mureș prevede în continuare posibilitatea măturării străzilor. Atenție, asta în condițiile în care Primăria face doar regulamentul, implementarea lui e făcută oricum de operator, nu presupune deci ca Primăria să cheltuie bani pe achiziția mijloacelor de curățire mecanizată a străzilor și trotuarelor!

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate în cel mult 4 ore de la terminarea schimbului în care s-a efectuat lucrarea.

La fel, abia aștept să se înlocuiască actuala metodă cu cea nouă, care să presupună recipiente acoperite. Poate așa, cu noua metodă, după ce trec măturătorii, praful de pe mașini va fi în acele recipiente. Deși măturatul manual tot nu cred că poate rezolva problema întrutotul.

(3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, clădirile, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.

Asta așa, ca să știți când vă veți găsi mașina stropită.

ART. 64
(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.
(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.
(3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii.  

Sunt străzi pe care mașina de deszăpezire nu ajunge niciodată, oricât de mult ar ninge. Să știți doar că, potrivit regulamentului, asta e perfect legal. Pentru că nicăieri nu se specifică un termen până la care acțiunea deszăpezirea trebuie să ajungă peste tot.

o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; 

Adică atunci când se deteriorează un tomberon și omul sună la operator, acesta are 24 de ore la dispoziție să-l înlocuiască. Foarte bună prevedere, aștept să văd cum va fi respectată.

t) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent; 

Adică atunci când veți suna la operator, indiferent de oră, să vă răspundă cineva. La fel, aștept să văd prevederea aplicată.

f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului de salubrizare;

Vă rog să-mi spuneți câți dintre dumneavoastră ați fost consultați pe marginea adoptării acestui regulament? Câți ați primit informații despre el, câți ați primit invitații la dezbateri publice pe această temă, câți ați primit pliante/emailuri/newsletter-uri/orice altă modalitate de transmitere a informației în care vi se descriu noutățile aduse sau modul de colectare a deșeurilor potrivit noilor prevederi? Vă întreb pentru că același regulament spune că „utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.” Sună bine, însă aflați că și dacă faceți dumneavoastră efortul de a vă informa și citiți regulamentul disponibil acum pe site-ul Primăriei, veți vedea că o parte esențială din el lipsește. Nicăieri nu sunt anexați acei indicatori de performanță, deși tocmai regulamentul în sine prevede acest lucru.

Și încă ceva: tot acest regulament se bazează pe inaugurarea depozitului regional de la Sînpaul, care însă nu e încă 100% operațional.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.